Kiểm soát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

cơ sở kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được hiểu là nơi thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động giới thiệu, dịch vụ bảo quản, dịch vụ vận chuyển hoặc buôn bán thực phẩm nông, lâm, thủy sản, muối. Thời gian qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (thuộc Sở Y tế) đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức cũng như tăng cường thanh kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về an toàn thực phẩm cho các cơ sở này nhằm đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, phòng ngừa ngộ độc hướng tới sử dụng thực phẩm an toàn.

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/video/xem-video/kiem-soat-an-toan-thuc-pham-nong-lam-thuy-san-2510.html