Kiếm hiệp Kim Dung: Mục đích thật sự của Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất

Được nhắc đến trong các tác phẩm Anh hùng xạ điêu và Thần điêu đại hiệp, Hoa Sơn luận kiếm là sự kiện tiêu biểu và nổi tiếng bậc nhất trong các tác phẩm kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung.

Video: Các cao thủ tỉ thí tại Hoa Sơn luân kiếm lần thứ nhất.

Quốc Tiệp - Tiến Thực