Kiểm điểm trách nhiệm về việc cắt điện trong đợt nắng nóng

Ngày 24/6, Sở Công thương Hà Nội thừa nhận chưa thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước, không nhạy bén với tình hình, không kịp thời kiểm tra giám sát và tham mưu cho UBND TP Hà Nội các giải pháp xử lý.

Sở Công thương Hà Nội cũng cho rằng, việc cắt điện liên tục trên diện rộng do các nguyên nhân của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, nhưng Tổng công ty không báo cáo kế hoạch điều hòa tiết giảm và cắt điện với Sở Công Thương nên Sở cũng không có cơ sở giám sát. Trong đợt nắng nóng vừa qua, có ngày cao điểm như ngày 18/6, phụ tải của hệ thống điện Hà Nội đạt 39 triệu Kwh, tăng 19% so với ngày cao điểm năm trước và tăng trên 40% so với cùng kỳ, gây quá tải hệ thống và vượt khả năng cung cấp của EVN, dẫn đến phải cắt điện để bảo đảm an toàn cho lưới điện quốc gia. Đồng thời, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng cắt điện theo kế hoạch để thực hiện đấu nối các công trình điện đưa vào sử dụng (trong đó có một số công trình trọng điểm phục vụ 1000 năm Thăng Long). Tình trạng nhiều khu vực trên địa bàn TP Hà Nội bị cắt điện liên tục đã gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, bệnh viện, trường học (trong đó có cả các khách hàng sử dụng điện quan trọng đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt). UBND TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo Tổng công ty Điện lực Hà Nội bảo đảm điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố, trong đó yêu cầu Sở Công Thương Hà Nội kiểm điểm trách nhiệm quản lý ngành của mình. Sở Công thương Hà Nội cũng có văn bản báo cáo Bộ Công Thương, đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam ưu tiên phân bổ điện năng cho Hà Nội, đồng thời yêu cầu Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội kiểm điểm việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn thành phố cũng như việc thực hiện chỉ đạo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền./. Theo TTXVN