Kiểm điểm bà Nguyễn Lê Lan và ông Trần Phụng

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tạm đình chỉ công tác ông Trần Phụng - Theo cơ quan điều tra, bà Lan dùng chai bia đánh ông Phụng, nhưng trúng vào một tiếp viên

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/221823.asp