Kiềm chế TNGT ở Điện Biên: Những “nghịch lý”… mừng!

    Gốc

    Phải thừa nhận cánh nhà báo ít ca ngợi cảnh sát giao thông lắm. Chủ yếu là "đánh" cái tội "ăn" tiền và tắc trách của một số cán bộ, chiến sĩ thoái hóa, biến chất thôi. Nhưng, ở Điện Biên, chuyện lại không như thế, với những nghịch lý rất đáng... mừng!

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/phongsu/2007/10/64434.cand