Kido tăng giá chào mua cổ phiếu Tường An lên 82.000 đồng

Việc tăng giá được áp dụng với tất cả các cổ đông TAC, kể cả các cổ đông đã chấp nhận bán cổ phiếu.

Kido tăng giá chào mua cổ phiếu Tường An lên 82.000 đồng - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Kido (KDC) vừa thay đổi giá chào mua công khai cổ phiếu CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC). Theo đó, Hội đồng quản trị Kido quyết định tăng giá mua từ 78.000 đồng/cổ phiếu lên 82.000 đồng/cổ phiếu.

Theo văn bản do HĐQT Kido ban hành, việc thay đổi giá chào mua vẫn đảm bảo nguyên tắc xác định giá chào mua công khai theo quy định. Đồng thời, việc tăng giá được áp dụng với tất cả các cổ đông TAC, kể cả các cổ đông đã chấp nhận bán cổ phiếu.

Song song với việc nâng giá chào mua, Kido còn quyết định gia hạn thêm thời gian thực hiện việc chào mua công khai từ 45 ngày lên 60 ngày. Như vậy, thời gian chào mua cổ phiếu TAC là từ ngày 10/10 đến ngày 23/11.

Kido hiện đang chào mua 65% cổ phần TAC. Cổ phiếu TAC trong thời gian gần đây có thanh khoản thấp với nhiều phiên có khối lượng chỉ vài chục cổ phiếu, thậm chí có phiên không có giao dịch. Giá cổ phiểu doanh nghiệp này, sau khi lên cao nhất hơn 8 năm ở mức 92.700 đồng, chốt phiên ngày 27/10 ở 77.000 đồng/cổ phiếu.

Trường Văn