KIDO sắp phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong quý IV

Với mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh danh, CTCP Tập đoàn KIDO (mã KDC) dự kiến phát hành 1.000 trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá phát hành dự kiến là 1.000 tỷ đồng.

KIDO sắp phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu trong quý IV - Ảnh 1

Theo đó, KIDO dự kiến phát hành 1.000 trái phiếu vào quý IV/2016, phát hành theo một hoặc nhiều đợt.

Số trái phiếu này được dự kiến phát hành cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp). Giá phát hành bằng mệnh giá trái phiếu tức 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng mệnh giá phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, có bảo lãnh thanh toán; và sẽ đáo hạn sau 5 năm. Kỳ thanh toán lãi trả dự kiến là 6 tháng/lần.

Mục đích phát hành nhằm thực hiện bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kết thúc quý III/2016, với mức lợi nhuận 1.190 tỷ đồng, KDC đã hoàn thành 79,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm nhờ vào việc ghi nhận doanh thu từ việc chuyển giao 20% còn lại của mảng bánh kẹo.

Ngọc Đỗ