Kích cầu tiêu dùng qua thanh toán không dùng tiền mặt

    Ngày 21/7, tại Hà Nội, Lễ kích hoạt Sự kiện không dùng tiền mặt năm 2022 diễn ra với sự tham gia của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực và người tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội. Đây là sự kiện thuộc Chương trình Khuyến mại tập trung của thành phố Hà Nội được tổ chức hằng năm. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/kich-cau-tieu-dung-qua-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-46567.htm