Kích cầu nền kinh tế: Chính phủ nên là nhà tiêu dùng lớn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Việc hỗ trợ lãi suất 4%/năm của chính phủ đang triển khai có thể giúp kéo được phần nào giá thành sản phẩm của nhiều hàng hóa, dịch vụ xuống thấp.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=130859