Kịch bản

Một nhà viết kịch mang tới nhà hát vở kịch đầu tay của mình. Đạo diễn trẻ đọc xong, nói với tác giả: