Khuyển tặc!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lúc ấy khoảng 9h 30 sáng, tai đoạn đ­ường chạy qua quán lẩu dê đương Nghi Tàm (đối diện với Khách sạn Thắng Lợi) mọi ngư­ời nghe tiếng phanh xe rít lên kin kít rợn ng­ười. Tiếp theo là tiếng “ rẹt…rẹt…” một chiếc xe máy quay ngang, rê theo mặt đư­ờng khoảng vài chục mét mới dừng lai.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=7&NewsId=77961