Khuyến nghị không tổ chức lễ hội chọi trâu có yếu tố bạo lực

Bộ VHTT&DL vừa có Công văn gửi UBND tỉnh Bình Phước về “Hội chọi trâu truyền thống huyện Hớn Quản”. Theo đó, Bộ VHTT&DL đề nghị bên cạnh việc tổ chức lễ hội thực theo đúng quy định của Nhà nước.

Khuyến nghị không tổ chức lễ hội chọi trâu có yếu tố bạo lực - Ảnh 1

UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo Sở VHTT&DL tỉnh Bình Phước tham mưu đánh giá giá trị và sự cần thiết duy trì Hội chọi trâu truyền thống huyện Hớn Quản; đánh giá ý kiến của cộng đồng, có quyết định phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và phù hợp với chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về quản lý và tổ chức lễ hội, để các lễ hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

Bộ VHTT&DL cũng khuyến nghị địa phương vận động cộng đồng dân cư không tổ chức hoặc có hình thức tổ chức phù hợp với xu thế của thời đại.

H.Minh

Từ khóa

kiến nghị trọi trâu bạo lực