Khuyến mại CityPhone nhân Dịp Tết mậu Tý

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Nhân dịp Tết cổ truyền Mậu Tý, một chưng trình khuyến mại lớn do Viễn thông Hà Nội - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được tổ chức từ ngày 24/01/2008 đến 14/02/2008 với tên gọi "Rước lộc vào nhà, nhận quà Cityphone"....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=112&subjectID=14011