Khuyến khích xây dựng chương trình giáo dục phù hợp

Các trường đại học cần hướng tới việc dạy những kiến thức nền tảng nhất, những quy luật chung nhất, để trên cơ sở đó, sinh viên phát triển tư duy, thích nghi với môi trường công tác, giảm dần khối lượng nội dung chi tiết mang tính kỹ thuật.

Khuyến khích xây dựng chương trình giáo dục phù hợp - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ GD - ĐT khuyến khích các trường xây dựng các chương trình mới phù hợp để đáp ứng chuẩn đầu ra theo khung trình độ quốc gia đã ban hành.

Ở nhiều trường, ngành đặc thù việc rút ngắn thời gian đào tạo chưa phù hợp với thực tế. Ý kiến Thứ trưởng về vấn đề này như thế nào?

Hiện nay, khung thời gian đào tạo đại học đang được áp dụng ở nước ta là 4 năm (với hệ cử nhân), 5 năm (hệ kỹ sư) và 6 năm (hệ bác sỹ) kể từ khi tốt nghiệp THPT. Nếu so sánh với khung thời gian đào tạo đại học của châu Âu (tiến trình Bologna - thời gian đào tạo tính từ khi tốt nghiệp Trung học phổ thông là 3 năm với trình độ cử nhân, 5 năm trình độ thạc sỹ và 8 năm trình độ tiến sỹ) thì thời gian đào tạo đại học ở nước ta dài hơn. Điều này làm tăng chi phí đào tạo, giảm cơ hội tìm kiếm việc làm của sinh viên, gây thiệt thòi cho sinh viên tốt nghiệp khi tham gia thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập.

Rút ngắn thời gian đào tạo không đồng nghĩa với cắt giảm khối lượng kiến thức hay chất lượng đào tạo và không phải mọi chương trình đào tạo đều sẽ rút ngắn còn 3 năm.

Khi đào tạo theo học chế tín chỉ, nhiều sinh viên đã có thể hoàn thành chương trình đào tạo đại học trong 3 năm. Khung thời gian cơ cấu hệ thống (tính theo năm) chỉ mang tính quy ước để dễ so sánh. Thực tế cần xem xét bằng thời lượng thực học/khối lượng kiến thức tính bằng tín chỉ khi so sánh hay đối chiếu các hệ thống đào tạo khác nhau (thể hiện trên khung trình độ quốc gia). Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ mới trong giảng dạy cùng sự hỗ trợ của phương tiện công nghệ thông tin, sinh viên không nhất thiết phải có mặt trên giảng đường tất cả thời gian như cách dạy học truyền thống.

Các trường đại học cần hướng tới việc dạy những kiến thức nền tảng nhất, những quy luật chung nhất, để trên cơ sở đó, sinh viên phát triển tư duy, thích nghi với môi trường công tác, giảm dần khối lượng nội dung chi tiết mang tính kỹ thuật. Điều này được thực hiện thông qua việc giảm bớt các nội dung trùng lặp, không cần thiết với hoạt động nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp của sinh viên...

Vậy lộ trình thực hiện cho các trường là gì, thưa Thứ trưởng?

Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân cùng với Khung trình độ quốc gia là hai văn bản khung nền tảng để thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Những quy định không trái với các điều khoản của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học hay Luật Giáo dục nghề nghiệp thì có thể được thi hành ngay. Những quy định mới, khác với các quy định của các bộ luật hiện hành sẽ được thực hiện sau khi sửa các luật trong thời gian tới.

Khung thời gian mới không có nghĩa là các trường phải ngay lập tức rút ngắn thời gian đào tạo. Bộ khuyến khích các trường xây dựng các chương trình mới phù hợp với khung đó để đáp ứng chuẩn đầu ra theo Khung trình độ quốc gia đã ban hành.

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

Lê Vân