Khuyến khích vợ và chồng cùng đứng tên 'sổ đỏ'

Ngày 24-10, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức tuyên truyền quán triệt thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở đã được nghe Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến phổ biến một số điểm mới của Luật Đất đai sửa đổi. Trong đó đáng chú ý, Nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin cho người sử dụng đất; mở rộng dân chủ, công khai trong quá trình lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Cụ thể, lấy ý kiến của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử theo quy định.

Ngoài ra, Luật Đất đai sửa đổi và các quy định hiện hành khác cũng quy định trường hợp đất là tài sản chung của vợ chồng thì giấy chứng nhận ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng (trừ trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận ghi tên một người). Nếu giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc chồng thì được cấp đổi sang giấy chứng nhận mới để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng nếu có nhu cầu.

Hà Phong