Khuyến khích từ chức khi có khuyết điểm - Bước đột phá trong công tác cán bộ

Thông báo số 20 Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật. Theo đó, khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Trong năm 2022, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể, sau đó Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực tế, thời gian qua, dù không bị kỷ luật nhưng vì lý do cá nhân, sức khỏe hoặc bản thân tự nhận thấy không đảm đương tốt nhiệm vụ được giao nên đã có một số cán bộ, lãnh đạo, quản lý chủ động xin không tiếp tục đảm nhận chức vụ hoặc xin nghỉ hưu sớm.

Trong ngày làm việc cuối cùng của năm 2022, Trung ương họp phiên bất thường, thống nhất cho 2 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thôi giữ chức Ủy viên BCH Trung ương. Ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Trước đó, dư luận đều biết đến 2 trợ lý của 2 Phó Thủ tướng đã bị bắt vì vi phạm pháp luật.

Thực hiện : Bích Liên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/khuyen-khich-tu-chuc-khi-co-khuyet-diem-buoc-dot-pha-trong-cong-tac-can-bo