Khuyến khích đoàn viên thanh niên phát huy sáng tạo bảo vệ môi trường

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Sáng qua tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng Bộ TN-MT Phạm Khôi Nguyên đã ký nghị quyết liên tịch về phối hợp hành động trong lĩnh vực TN-MT giai đoạn 2008-2012.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200850/20081209001833.aspx