Khuyến khích DN trên UPCoM công bố thông tin hàng quý

    Báo Đầu Tư Chứng Khoán
    3 đăng lạiGốc

    (ĐTCK) Sàn giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) sẽ chính thức mở cửa hoạt động kể từ ngày hôm nay, 24/6/2009. Theo quy định hiện hành thì các DN đăng ký trên sàn UPCoM, ngoài việc phải công bố thông tin bất thường và thông tin theo yêu cầu, sẽ chỉ phải thực hiện công bố báo cáo tài chính năm được kiểm toán và báo cáo thường niên.

    Nếu so với nghĩa vụ của DN niêm yết thì nghĩa vụ công bố thông tin của DN trên sàn UPCoM đơn giản hơn, do họ không phải công bố báo cáo tài chính quý. Tuy nhiên, để thị trường có thông tin cập nhật về DN, ông Trần Văn Dũng, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, Sở khuyến khích các DN có cổ phiếu giao dịch trên sàn UPCoM thực hiện công bố thông tin hàng quý ra công chúng. Về việc DN thực hiện công bố thông tin đến nhà đầu tư qua báo chí, ông Dũng cho rằng, Sở ủng hộ các kênh thông tin báo chí khai thác thông tin về DN để cung cấp cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi có thông tin quan trọng, ảnh hưởng đến giá chứng khoán thì DN cần thực hiện công bố thông tin đồng thời đến các nhà đầu tư, như vậy mới đảm bảo sự công bằng trong việc nhận tin, góp phần vào sự công bằng chung trên TTCK. Theo quy định tại sàn UPCoM, nhà đầu tư khi đặt lệnh bán chứng khoán phải có đủ số chứng khoán đặt bán trong tài khoản. Khi đặt lệnh mua chứng khoán, nhà đầu tư được thực hiện ký quỹ giao dịch theo mức thỏa thuận với CTCK. Đại diện Sở GDCK Hà Nội cho biết, quy định trên chỉ cho phép nhà đầu tư được ký quỹ giao dịch chứng khoán tại thời điểm đặt lệnh, chứ không cho phép CTCK được ứng vốn, hay làm dịch vụ tín dụng cho nhà đầu tư.

    Nguồn ĐTCK: http://www.tinnhanhchungkhoan.vn/tintuc.php?nid=20920