Khuyến cáo phòng, chống sốt xuất huyết

    Ngày 24/11, Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã ghi nhận 314.271 trường hợp mắc sốt xuất huyết, 115 trường hợp tử vong. Dự báo tình hình sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Dưới đây là những thông tin cần biết về bệnh sốt xuất huyết.

    BÔNG MAI

    Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/infographic-khuyen-cao-phong-chong-sot-xuat-huyet-post726594.html