Khuyến cáo hạn chế xuất tiêu thô giá thấp

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam vừa khuyến cáo các doanh nghiệp thành viên cần hạn chế việc bán tiêu thô mà nên tăng mặt hàng chế biến chất lượng cao, gồm tiêu sạch, tiêu nghiền bột, tiêu tiệt trùng... được đóng gói trong bao bì đúng quy định, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

    Ảnh chụp vườn tiêu. Ảnh: baocongthuong.com.vn Theo hiệp hội, những mặt hàng này của một số doanh nghiệp vừa qua thường bán được giá rất cao, hiệu quả kinh tế tốt. Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cũng cho biết sản lượng vụ tiêu 2009 khoảng 95.000 tấn, cộng với lượng tồn kho năm trước chuyển sang khoảng 20.000 tấn, tổng nguồn cung trong năm 2009 này khoảng 115.000 tấn. Trong đó, tiêu thụ trong nước ước khoảng 5.000 tấn, xuất khẩu cả năm 2009 khoảng 95.000 tấn. Tồn cuối năm 2009 chuyển sang năm 2010 ước khoảng 15.000 tấn.

    Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/home/kinhdoanh/thuongmai/22342/