Khuyến cáo các trường không tổ chức xét tuyển sớm

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    967 liên quanGốc

    Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 dự kiến sẽ cơ bản giữ ổn định như năm 2022.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/nam-2023-khuyen-cao-cav-55813.htm