Khủng hoảng tín dụng ở Mỹ có thể kéo dài 2-3 năm

    Báo VnEconomy
    3 đăng lạiGốc

    Tác động của cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực cho vay thế chấp ở Mỹ có thể kéo dài 2-3 năm, và sau đó kinh tế Mỹ mới có khả năng phục hồi...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=99&home=detail&id=3a8b2c93405ca1&page=category