Khủng hoảng nợ công tiến vào trung tâm châu Âu

    Gốc

    Roi-tơ ngày 22-11, dẫn nhận định của giới chuyên gia cảnh báo, khủng hoảng nợ công tại Khu vực đồng ơ-rô (Eurozone) đang tiến gần hơn tới các nền kinh tế ở trung tâm của châu Âu.

    Thị trường tài chính Tây Ban Nha chưa khởi sắc dù chính phủ mới của đảng Nhân dân bảo thủ do ông M.Ra-hoi đứng đầu cam kết thực hiện các biện pháp thắt lưng buộc bụng mạnh mẽ để vực dậy kinh tế. Tại Hy Lạp, chính phủ lâm thời của Thủ tướng L.Pa-pa-đê-mốt đang nỗ lực thuyết phục các thành viên Eurozone về cam kết của A-ten thực hiện các điều khoản cứu trợ. Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody’s ngày 21-11 cảnh báo không bảo đảm duy trì mức xếp hạng AAA đối với Pháp, trong bối cảnh tình trạng nợ công tăng và tăng trưởng kinh tế yếu của nền kinh tế này. Trong khi đó, Anh - quốc gia không tham gia Eurozone cũng thừa nhận những khó khăn nghiêm trọng về nợ công... Ủy viên châu Âu phụ trách kinh tế của EU, ông O.Rên cho rằng, triển vọng kinh tế châu Âu là không sáng và khẳng định, áp đặt chính sách kinh tế khắc khổ là biện pháp thích hợp hiện nay để vực dậy các nền kinh tế khó khăn trong khu vực.

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/quocte/tinchung/kh-ng-ho-ng-n-cong-ti-n-vao-trung-tam-chau-au-1.322345