Khủng hoảng "đầu ra" trên ISS

Tin cấp bách từ không gian: nhà vệ sinh duy nhất trên Trạm không gian quốc tế (ISS) đã bị hỏng khiến các nhà du hành đang làm việc ở đó chẳng biết chỗ nào để "giải quyết" khi có nhu cầu.