Khủng hoảng chính trị vẫn chưa có lối thoát

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    Theo Reuters, ngày 5-9, cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan vẫn chưa có lối thoát sau khi đề xuất trưng cầu dân ý về tương lai Chính phủ của Thủ tướng Xạ-mặc Xun-đa-ra-vệt đưa ra ngày 4-9 không nhận được sự hưởng ứng của nhiều người dân.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/179508