Khung giá bán thép mới không để doanh nghiệp chịu lỗ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Bộ Tài chính vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, khảo sát giá thép xây dựng tại 5 doanh nghiệp (gồm Cty gang thép Thái Nguyên, Cty liên doanh thép VinaKyoeil, Cty thép miền Nam; Cty liên doanh thép Việt Úác, Cty cổ phần Thép Đình Vũ). Theo tính toán của Bộ về giá phôi nhập khẩu, chi phí điện năng, giá bán..., việc tăng giá bán thép của các doanh nghiệp trên chỉ tương ứng với việc tăng giá phôi nhập khẩu hoặc thấp hơn chứ không có hiện tượng vi phạm, cố tình tăng giá bán.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=25577