Khủng bố IS đe dọa tấn công căn cứ Mỹ tại Hàn Quốc

Tổ chức khủng bố IS đang lên kế hoạch tấn công Hàn Quốc.