"Khủng bố" điện thoại báo cháy

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Trần Anh Tuấn, 32 tuổi, ở phố Tô Ngọc Vân, phường Quảng An (Hà Nội) chủ nhân có số máy 0972361710, đã nhiều lần gọi đến nơi nhận tin báo cháy với lời lẽ đùa cợt.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/9/75598.cand