Khúc hát dâng Tổ Hùng Vương

Báo Đắk Nông
Gốc

Tác giả: Lê Anh Phong

 Ảnh tư liệu

Ảnh tư liệu

Khúc hát xoan dâng Tổ Hùng Vương

Linh thiêng, trời đất bốn phương tụ quần

Núi sông mở hội mùa xuân

Phố phường xa, bản làng gần xôn xao.

Hân hoan kép hẹn cùng đào

Kính cung tiên tổ ta vào hội xoan

Lời rằng: Quốc thái dân an

Thuận hòa mưa nắng, phố làng bình yên.

Thành tâm bái vọng tổ tiên

Bọc hồng nở giống Rồng Tiên trăm nhà

Việt Nam, một dải sơn hà

Cháu con tiếp bước ông cha giữ gìn.

Truyền đời báu vật làm tin

Công danh rạng rỡ ân tình Hùng Vương

Non sông gấm vóc hùng cường

Muôn dân thơm thảo yêu thương kết đoàn.

Đường lên hạnh phúc an khang

Đường lên vinh hiển vẻ vang mạnh giàu

Nắm tay bầu bạn năm châu

Việt Nam bắc tiếp nhịp cầu ngày mai.

Vững tin tháng rộng năm dài

Ngàn xưa chắp cánh, tương lai hẹn hò... !

1,011

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat/khuc-hat-dang-to-hung-vuong-92368.html