Khu Quản lý đường bộ VII mời thầu

Khu Quản lý đường bộ VII mời thầu gói thầu thi công sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường thuộc Dự án sửa chữa nền, mặt đường QL80 tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn vốn từ sửa chữa đường bộ. Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước. Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 31/7 đến 14/8/2009. Địa điểm tại Công ty CP Phan Vĩnh Thuận, số 2/45 đường Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM.