Khu kinh tế Dung Quất ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư

    Báo VTC News
    Gốc

    Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất, với việc xúc tiến mở rộng quy mô lên gấp gần 5 lần hiện nay, Khu kinh tế này ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/254761/Default.aspx