Khu đô thị mới Văn Phú (Hà Tây): Chưa giải phóng mặt bằng đã chia lô, bán nền!

Chưa xong giải phóng mặt bằng và đến tháng 4.2008 mới xong phần san nền nhưng gần như toàn bộ dự án khu đô thị mới Văn Phú (Hà Đông, Hà Tây) đã được chia lô, bán nền một cách công khai.