"Khu công nghiệp" trẻ em

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Dọc khắp các ngõ hẻm chằng chịt của đường số 15 và các tổ 170, 171, 174, hẻm 507, tiếng máy may của hàng trăm hộ gia đình rền vang như một khu công nghiệp. Ngồi bên bàn máy may ấy là những công nhân trong độ tuổi đến trường đang làm từng công đoạn trong phần việc của mình.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=67064