Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà: Đặt 5 bẫy ảnh để thu thập dữ liệu về động vật hoang dã

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, đơn vị đang triển khai việc tiến hành lắp đặt 5 bẫy ảnh tại những khu vực có đa dạng sinh học cao trong lâm phần như: tiểu khu 237, 237a, 239… nhằm thu thập thêm dữ liệu về động vật hoang dã như: Số liệu, hình ảnh chính xác về sự hiện diện, việc tìm kiếm thức ăn, nước uống, các hoạt động khác của động vật hoang dã… Việc đặt các bẫy ảnh sẽ giúp đơn vị nghiên cứu, cập nhật danh mục động vật và thiết lập bản đồ phân bố các loại đặc hữu, nguy cấp trong khu bảo tồn để có giải pháp bảo vệ hiệu quả.

Voọc chà vá chân đen tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (Ảnh Lưu Văn Nông)

Voọc chà vá chân đen tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (Ảnh Lưu Văn Nông)

Được biết, Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà là nơi có mức độ đa dạng sinh học rất cao; những năm qua, có nhiều loài động, thực vật mới đã được các nhà khoa học phát hiện, công bố. Đến nay, tại khu bảo tồn đã xác định hệ động vật ghi nhận có 420 loài thuộc 29 bộ, 105 họ; trong đó có 40 loài thuộc sách đỏ Việt Nam, 76 loài thuộc sách đỏ thế giới. Hệ thực vật ghi nhận có 1.445 loài thuộc 708 chi của 174 họ; trong đó có 58 loài thuộc Sách đỏ Việt Nam, 55 loài sách đỏ thế giới.

HẢI LĂNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202402/khu-bao-ton-thien-nhien-hon-ba-dat-5-bay-anh-de-thu-thap-du-lieu-ve-dong-vat-hoang-da-f4d2788/