KHP: Lãi 2013 giảm mạnh vẫn vượt 28% kế hoạch

CTCP Điện Lực Khánh Hòa (HOSE: KHP) công bố BCTC hợp nhất năm 2013 với lãi trước thuế đạt 95.86 tỷ đồng, giảm 30% so với năm trước nhưng vẫn vượt 28% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Doanh thu thuần của KHP trong năm 2013 đạt gần 2,242 tỷ đồng, tăng 18% và đạt 99% kế hoạch. Lãi ròng hợp nhất đạt 70.63 tỷ đồng, giảm 36% so với năm trước.

Tài liệu đính kèm:
20140212 - KHP - BCTC_Quy4_2013_HopNhat.pdf

Sanh Tín

Công Lý