Không xử lý hình sự người dưới 16 tuổi hiếp dâm?

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tán thành không xử lý hình sự hành vi hiếp dâm... đối với người dưới 16 tuổi.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 sáng 21/10, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, đa số ý kiến Ủy ban Tư pháp tán thành không xử lý hình sự hành vi “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”, “hiếp dâm”, “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thuộc loại tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng.

“Những trường hợp này sẽ được xử lý bằng các biện pháp giáo dục khác nhằm tạo điều kiện cho tương lai của các em.

Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp

Quy định này bảo đảm phù hợp với chính sách nhân đạo đối với người chưa thành niên phạm tội được thể hiện trong các nghị quyết của Đảng và quan điểm xuyên suốt trong các Bộ luật Hình sự từ trước đến nay của Nhà nước ta”- bà Nga nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, quy định tại khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015 đã mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đối với một số tội.

Theo đó, các em phải chịu trách nhiệm hình sự cả đối với tội ít nghiêm trọng và tội nghiêm trọng thuộc 3 tội danh: Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; Hiếp dâm; Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Do vậy, Chính phủ đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 của BLHS năm 2015 theo hướng người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng như tinh thần quy định của BLHS năm 1999 nhưng trong phạm vi những tội danh cụ thể. Dự thảo luật đã thể hiện theo hướng này.

Ông Nguyễn Văn Luật - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - cho biết trong thực tiễn cũng có những người đủ 14 đến dưới 16 tuổi phạm vào những tội trên, nhưng xảy ra không nhiều.

"Kế thừa những quy định của BLHS năm 1999, nhất quán trong chính sách của Đảng và Nhà nước khi xử lý người chưa thành niên phạm tội là hạn chế tới mức tối đa hình phạt tù hoặc trách nhiệm hình sự, mà áp dụng các biện pháp như giáo dục, kết hợp với gia đình, nhà trường, xã hội hướng thiện họ sửa chữa, chứ không nhất thiết xử lý bằng hình sự mới có tác dụng" - ông Luật nói.

Quốc hội thảo luận ở tổ sáng 21/10.

Ông Luật cho biết thêm, trong quá trình Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ trẻ em cũng có nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội nói trong điều kiện hiện nay tâm sinh lý của người chưa thành niên phát triển sớm, cần phải xem xét yếu tố này.

Mạnh Hưng (Tổng hợp)