Không tính điểm thi đua với những đơn vị vi phạm về dạy thêm, học thêm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua các sở giáo dục và đào tạo vùng đồng bằng Bắc Bộ về cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107497&sub=74&top=41