Không thực hiện dịch vụ ký chứng thực ngoài trụ sở

    Gốc

    (HNMĐT) -  Theo Sở Tư pháp Hà Nội, việc chứng thực chữ ký ngoài trụ sở, theo quy định của Nghị định 79, thuộc thẩm quyền của Phòng Tư pháp quận, huyện và UBND các phường, xã, thị trấn. Tuy nhiên, các cơ quan này là cơ quan hành chính Nhà nước nên sẽ không thực hiện dịch vụ ký chứng thực ngoài trụ sở.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/145977