Không thiếu, nhưng không dễ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - “Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Trí thức là nguồn lực mạnh mẽ nhất, bền vững nhất cho sự phát triển, vì vậy, một trong những chính sách “trồng người” rất được lòng dân là cho sinh viên nghèo vay vốn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/177358