"Không thể hy sinh một mục tiêu nào..."

Ngày bế mạc Festival Huế 2008, tôi gặp Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đến hai lần. Ông chủ tịch vẫn còn rất trẻ, không chỉ về tuổi (sinh năm 1959) nhưng đã trải qua nhiều cương vị, Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Giám đốc Sở KH-ĐT, rồi Phó Chủ tịch tỉnh.