Không thể để thủ đô Hà Nội bị bó hẹp mãi

Hôm nay (29/5), Quốc hội tiến hành biểu quyết Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh sau khi lùi thời điểm thông qua để các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Nghị quyết.