Không thành lập Hiệp hội Kinh tế cá thể TP.HCM

    1 đăng lạiGốc

    Đó là ý kiến của UBND TP.HCM về đề nghị thành lập Hiệp hội Kinh tế cá thể TP.HCM của Sở Thương mại.

      Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Kinhte/2008/6/9/243697.tno