Không tăng giá nước sạch, vé xe buýt ở Hà Nội

    2 đăng lạiGốc

    NDĐT - UBND TP Hà Nội vừa báo cáo Bộ Tài chính về kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sáu tháng đầu năm 2008. Trong đó, UBND TP Hà Nội khẳng định, tạm hoãn việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ nước sinh hoạt, giá vé xe buýt đến hết năm 2008.

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127133&sub=127&top=39