Không rút được tiền vì giọng nói!

(vitinfo) - Một khách hàng đã dọa sẽ kiện ngân hàng mà ông hay gửi tiền vì phân biệt đối xử giới tính do giọng nói nhẹ nhàng của ông khiến ông bị nhầm là một phụ nữ.