Không riêng gì Trái Đất, sao Thủy cũng bị động đất

Phát hiện mới cho thấy, trên bề mặt địa chất sao Thủy xuất hiện nhiều kiểu địa chất kỳ lạ gồm các vách đá dựng đứng rộng 1000 km, cao hơn 3 km.

Theo đó, sao Thủy là hành tinh nhỏ và nằm sâu thẳm nhất trong hệ thống năng lượng mặt trời được tàu vũ trụ MESSENGER của NASA bắt đầu công tác thăm dò vào năm 2011.

Nguồn ảnh: Space.

Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy, trên bề mặt địa chất sao Thủy xuất hiện nhiều kiểu địa chất kỳ lạ gồm các vách đá dựng đứng rộng 1000 km, cao hơn 3 km.

Nguồn ảnh: Space.

Các vách đá tồn tại ở dạng đẩy chồng lên nhau cùng một số vách đứt gãy kỳ lạ mà giới khoa học nhận định, chúng là kết quả của một trận động đất từng càng quét qua sao Thủy. Ước tính những vách đá đứng này hình thành khoảng 50 triệu năm tuổi. Và nếu đây là sự thật thì chắc chắn một điều rằng, không chỉ có Trái Đất là có hiện tượng động đất. Thomas Watters, một nhà khoa học hành tinh tại Smithsonian Institution's Center for Earth and Planetary Studies ở Washington nói trong một tuyên bố.

Xem thêm video: Sao Diêm Vương có bầu trời màu xanh giống Trái Đất- (nguồn video: Neo News).