Không ra đề vào các phần còn tranh luận về mặt khoa học

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008 không ra đề thi vào các phần đã giảm tải, cắt bỏ; không ra đề thi quá khó, quá phức tạp, lắt léo, đánh đố thí sinh.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=71989