Không phát hiện chất cấm Salbutamol trong thịt heo 4 tháng trở lại đây

Theo kết quả công bố giám sát tình trạng đưa chất cấm Salbutamol vào chăn nuôi của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản, trong 4 tháng gần đây, cơ quan chức năng không phát hiện chất cấm này trong các mẫu thịt kiểm nghiệm.