Không phát hành cổ phiếu, Bông Bạch Tuyết ngưng sản xuất

    Gốc

    (NLĐ)- Ngày 15-7, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết đã gửi công văn đến một số cơ quan, ban ngành yêu cầu được thông qua phương án phát hành cổ phiếu, nếu không, toàn bộ công nhân của công ty sẽ đình công

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/kinh-te/232180.asp