Không phân loại thép hợp kim theo hình dạng chữ I, chữ H

Trước đề nghị của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên về hướng dẫn mã số mặt hàng thép hình, Tổng cục Hải quan cho biết, mặt hàng thép hợp kim chưa được gia công quá mức cán nóng thì được phân loại vào mã số 7228.70.10 (thuế suất thuế NK 0%).

Không phân loại thép hợp kim theo hình dạng chữ I, chữ H - Ảnh 1

Mặt hàng thép hợp kim không phân biệt theo tiêu chuẩn hay theo hình dạng chữ I, chữ H. Ảnh: H.Nụ.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, phân loại mặt hàng thép hợp kim cần căn cứ Nghị định số 128/2016/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018 và quy định tại Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Theo đó, nhóm 72.28 gồm "các dạng thanh và que khác bằng thép hợp kim khác; các dạng góc, khuôn và hình, bằng thép hợp kim khác; thanh và que rỗng, bằng thép hợp kim hoặc không hợp kim"; phân nhóm 7228.70 chi tiết cho "các dạng góc, khuôn và hình"; mã số 7228.70.10 "chưa được gia công quá mức cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn qua khuôn".

Theo đó, mặt hàng thép hợp kim ở dạng góc, khuôn hoặc hình, chưa được gia công quá mức cán nóng thì được phân loại vào mã số 7228.70.10 (thuế suất thuế NK 0%) không phân biệt thép đó theo tiêu chuẩn hay theo hình dạng chữ I, chữ H.

Hải Nam