Không phải xóa án tích sau cai

    Báo An Ninh Thủ Đô
    Gốc

    (ANTĐ) -Tôi có con trai mắc nghiện và đã đưa cháu đi cai, cuối năm 2004 cháu hoàn thành tốt đợt cai nghiện trở về. Đến nay cháu không bị tái nghiện, hiện cháu đã có vợ con và đi làm. Xin hỏi hết 24 tháng quản lý sau cai của chính quyền địa phương, gia đình tôi phải làm đơn đến các cơ quan nào xin xóa án nghiện cho cháu?

    Theo quy định từ điều 63 đến điều 67 - Bộ luật Hình sự thì những trường hợp sau đây đương nhiên được xóa án tích: Người được miễn hình phạt; Người bị kết án không phải về các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình chống loài người và tội phạm chiến tranh, nếu từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau đây: - Một năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù nhưng được hưởng án treo. - Ba năm trong trường hợp hình phạt là tù đến ba năm. - Năm năm trong trường hợp hình phạt tù từ trên ba năm đến mười lăm năm. - Bảy năm trong trường hợp hình phạt tù từ trên mười lăm năm. Xóa án tích theo quyết định của Tòa án: Tòa án quyết định việc xóa án tích đối với những người đã bị kết án về các tội quy định các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phá hoại hòa bình chống loài người và tội phạm chiến tranh, căn cứ vào tính chất của tội phạm đã được thực hiện, nhân thân, thái độ chấp hành pháp luật và thái độ lao động của người bị kết án trong các trường hợp sau đây: - Đã bị phạt tù đến ba năm mà không phạm tội mới trong thời hạn ba năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án. - Đã bị phạt tù từ trên ba năm đến mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn bảy năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án. - Đã bị phạt tù trên mười lăm năm mà không phạm tội mới trong thời hạn mười năm kể từ khi chấp hành xong bản án hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành bản án. Xóa án tích trong trường hợp đặc biệt được quy định tại điều 66 - Bộ luật Hình sự: Trong trường hợp người bị kết án có những biểu hiện tiến bộ rõ rệt và đã lập công, được cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú đề nghị thì có thể được xóa án tích nếu người đó đã đảm bảo được ít nhất một phần ba thời hạn quy định. Trường hợp bác hỏi, con trai bác đã đi cai nghiện về vào năm 2004, thời gian quản lý sau cai 24 tháng ở xã phường cũng đã hết. Hiện giờ con trai bác không mắc nghiện đã có vợ con và đã đi làm bình thường, con trai bác cũng không phạm vào các trường hợp nêu trên. Vì vậy, bác không phải làm đơn đến cơ quan nào để xin xóa án là người nghiện cho con trai bác. (VPLS Phúc Thọ, 23 Hồ Đắc Di, Hà Nội)

    Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=55385&channelid=13